Новинки литературы

Новинки литературы

Аўтар: Жуковіч М. В.

Прадмет:        Літаратурнае чытанне

Група: Метадычныя дапаможнікі для настаўніка

Клас:  4 клас

Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі». Вокл. мяккая. 192 с. Ф. 60х84 1/16. 2020 г. ISBN 978-985-594-546-9

 

У вучэбна-метадычным дапаможніку прапануюцца прыкладныя распрацоўкі ўрокаў літаратурнага чытання, якія змяшчаюць разнастайныя метады, прыёмы і формы работы з вучнямі, дадатковы літаратурны матэрыял, творчыя і кантрольна-вымяральныя заданні.

 

Адрасуецца настаўнікам пачатковых класаў, якія працуюць па вучэбным дапаможніку «Літаратурнае чытанне» для 4-га класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання аўтара М. В. Жуковіча.

 

География Беларуси в 9 классе: учеб.-метод, пособие для учителей учреждений общ. сред, образования с белорус, и рус. яз. обучения

Пособие содержит методические рекомендации по организации образовательного процесса географии Беларуси в 9 классе. Каждая тема соответствует раз-делам и урокам учебного пособия «География Беларуси» для школьников. Для каждого урока сформулирована цель, достижение которой раскрывается с помощью тематических заданий. В издании также выделен раздел «Информационный навигатор», который представляет собой QR-коды сайтов, содержащих официальные источники информации.

Адресуется учителям географии учреждений общего среднего образования                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы: Катович Н. К., Романовская Л. А., Емельянчик Л. В.,

 Сазонова С. М., Башаркина Е. А.

Издательство «Национальный институт образования». Обл. мягкая. 192 с. Ф. 60х84 1/16. 2020 г. ISBN 978-985-594-544-5

 

В пособии рассмотрены основные формы, методы и технологии работы классного руководителя по реализации содержания непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи; представлен алгоритм проектирования деятельности классного руководителя. Изложены требования к подготовке и проведению классных и информационных часов.

 

Адресовано педагогам учреждений общего среднего образования. Будет полезно студентам и преподавателям педагогических специальностей учреждений высшего образования.

 

 

 

 

Транспорт будущего: электромобили : для мл. шк. возраста (Самые-самые).

Составитель В.Г. Богуцкий

 

 

 

 

Профессия робототехник : для мл. шк. возраста (Маленький профессор).

Прокопенко, А.Е.

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессия, Десантник: для мл. шк. возраста  (Маленький профессор). 

сост. С.А. Андреев.

 

 

 

 

 

 

 

Панфиловцы

 

В книге впервые на документальной основе раскрывается подвиг в Великую Отечественную войну воинов-панфиловцев, в частности личного состава 4-й роты 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии, совершённый в боях за Москву осенью 1941 года под командованием белоруса капитана Павла Михайловича Гундиловича, уроженца деревни Литвяны Узденского района Минской области.

 

Предназначена для школьников и всех, кто любит родную историю.

 

 

 

 

 

 

l8Пасланне сівых стагоддзяў. Унікальныя скарбы Беларусі

 

Беларусь часта называюць краінай скарбаў. I сапраўды, беларуская зямля багатая знаходкамі розных часоў. Кніга знаёміць чытачоў з цікавымі артэфактамі праз прызму беларускай гісторыі. Тут разглядаюцца скарбы розных відаў (рэчавыя, грашовыя і грашова-рэчавыя), раскрываюцца мэты, з якімі яны былі ўхаваны, а таксама надаецца ўвага звесткам аб выяўленні окарбаў і іх вывучэнні навукоўцамі.

 

Выданне прызначана для вучняў сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту, але можа быдь цікавым для ўсіх чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй Беларусі.

 

 

 

l9Уладзімір Караткевіч. Казкі

 

У кнігу ўвайшлі тры казкі славутага пісьменніка. Казкі былі напісаны шмат гадоў таму, але іх змест і сёння застаецца сучасным і актуальным, таму што закранутыя ў іх тэмы - вечныя. Разам з героямі казак маленькія і дарослыя чытачы будуць вучыцца спагадзе, дабрыні, шчырасці, сумленнасці.

 

Выдатныя малюнкі мастачкі Наталлі Табушавай зробяць чытанне яшчэ больш прыемным.

свернуть

Новинки методической литературы

Чалавек i свет. Мая Радзiма - Беларусь у 4 класе.

 

Вучэбна-метадычны дапаможнiк для настаўнiкаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыi з беларускай i рускай мовамi навучання.-2 экз.

свернуть

Методическая литература

Навінкі метадычнай літаратуры

 

 

Г. Л. Мураўёва Матэматыка ў 1 класе : вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання

 

 

                      С.А.Кудраўцава. Вывучэнне пытанняў культуры на ўроках гісторыі Беларусі ў 8 класе : дапам. Для настащнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус.і рус.мовамі навучання

 

Залыгина Н.А.. Педагогические взаимодействие с родителями учащихся, требующих повышенного внимания:пособие для педагогов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, специальных учебно-воспитательных, учреждений, специального лечебно- воспитательного учреждения.

Попова Н. В. Шахматы в школе. Дидактические материалы. 1 класс: пособие для 1-го класса учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения.

 

Попова Н.В. Шахматы в школе. Дидактические материалы. 2 класс: пособие для 2-го класса учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения.

свернуть

Новинки методической литературы

Жуковіч, М.В.

Ж86

Літаратурнае чытанне ў 3 класе : вучэбна – метадычны дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі  з беларускай і рускай мовамі навучання/ М.В.Жуковіч. – мінск: Нацыянальный інстытут адукацыі, 20119.- 152с.:іл

Біялогія ў 6 класе: вучэбна – метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнай сярэдняй адукацыі  з беларускай і рускай мовамі навучання/ А.В.Баршчэўская ; пер. з рус.мовы К.І.Чэрнікавай. – Мінск: народная асвета , 2019.- 152с.:іл.

Хімія ў 8 класе  : вучэбна – метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнай сярэдняй адукацыі  з беларускай імовай навучання / І.Я.Шымановіч(і інш.); пад рэд. І.Я.Шымановіч ; пер.з рускай мовы Н.М.Алганавай.- Мінск : Народная асвета, 2019.-215с. :іл.

свернуть

Новые книги

Балада камянёў

 

У новай кнізе Віктара Шніпа чатыры раздзелы. Першы - балады, у якіх адлюстроўваюцца шматвекавая гісторыя Беларусі і лёсы славутых людзей, якія жылі, працавалі і змагаліся за яе незалежнасць і росквіт. "Дарога да Храма" - другі раздзел, які складаецца з лірыка-філасофскіх мініяцюр і вершаў, у якіх ёсць і слёзы, і любоў, і самота, і смех, цнота і грэх... У трэцім раздзеле - вершы пра каханне, сяброўства і вернасць. Чацьвёрты раздзел - вэрлібры і белыя вершы, у якіх паэт глядзіць на свет вачамі філёзафа.

Паэтычныя творы для дадатковага чытання ў 9 класе.

«Вечная память и светлая боль... (сборник)»

 

Гуманизм, долг, героизм, становление человеческой личности, ответственность за свои поступки, способность сопереживать и понимать другого — над этими непростыми понятиями рассуждают в своих произведениях, которые вошли в сборник, Б.Л. Васильев и К.Д. Воробьёв. Сборник издаётся в рамках программы, утверждённой Министерством образования Республики Беларусь, и предназначен для образовательных целей.

Иван Ефремов «Туманность Андромеды»

    Туманность Андромеды" — самый известный роман основоположника современной российской фантастики, философа и ученого-палеонтолога Ивана Ефремова. В книге описан мир будущего, где живут красивые умные люди, не ведающие страха, всегда готовые к любви, дружбе, подвигу. На Земле давно стерты границы, народы живут единой семьей, пустыни превращены в оазисы, повсюду царит идеальный климат, а человек устремился к звездам, навстречу удивительным открытиям и неведомым цивилизациям.

Книга «Радавыя. Напісанае застаецца. Следчая справа Вашчылы (сборник)»  Іван Чыгрынаў, Алесь Петрашкевіч, Аляксей Дудараў

У зборнік увайшлі драматычныя творы на гістарычную тэму, рэкамендаваныя для дадатковага чытання ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. Выданне дапоўнена крытычнымі артыкуламі аб жыцці і творчасці аўтараў, чые п'есы размешчаны ў кнізе. Тэксты п'ес адаптаваныя для дадзенай чытацкай аўдыторыі.

Максім Лужанін «Колас расказвае пра сябе»

 

 

У аповесці-эсэ М. Лужанін разважае аб актуальных праблемах мастацтва, у прыватнасці, аб прыродзе таленту: «Ці ѐсць талент тым шчаслівым дарункам, які атрымлівае чалавек ад прыроды пры нараджэнні і нясе яго праз жыццѐ як нешта раз і назаўсѐды дадзенае і таму нязменнае?» [2, с. 8]. Аналізуючы ж творчасць Я. Коласа, аўтар прыйшоў да высновы, што «чалавек працаю стварае свой талент» [2, с. 8]. У творы падаюцца развагі Я. Коласа аб уласнай літаратурнай дзейнасці, сапраўдных творцах, прынцыпах мастацтва

свернуть

Георгий Марчук "Мокрый снег"

Дорогие друзья!
Известно, что хорошая книга помогает нам выжить в трудную минуту, заставляет нас размышлять о мире, о себе. Книга удивляет, радует, волнует до слез, очищает душу. Самая лучшая книга в мире – та, которую вы любите больше всего. Найти эту книгу можете только вы сами, а наша задача состоит в том, чтобы ПОМОЧЬ вам в этом.

 

Дорогие читатели, спешим сообщить, что наша библиотека рада представить новую книгу нашего земляка Георгия Марчука « Мокрый снег»

Марчук, Г. В. Мокрый снег : [роман, каноны, новеллы] / Георгий Марчук ; [перевод с белорусского В. И. Чудов]. - Минск : Черыте четверти, 2019. - 202, [1] с.

Герои романа «Мокрый снег» - люди разных профессий - актеры, фермер, философ, музыканты. Все они - наши современники, те, кто ищут духовную опору в противоречивом обществе богатых и бедных. Многие находят ее в вере, любви, семье.

Автор поднимает вечные проблемы человека, который хочет преодолеть отчаяние, одиночество и угнетение духа. А читателю предоставляется возможность поразмышлять: может ли время влиять на судьбу личности и может ли духовная личность влиять на общество.

Адресуется широкому кругу читателей.

 

свернуть