Положение

 

Ι. Агульныя палажэнні

1. Дадзенае палажэнне ўсталёўвае мэту, асноўныя задачы і парадак функцыянавання бацькоўскага універсітэта (далей - універсітэт).

2. Універсітэт адкрыты і працуе на базе дзяржаўнай установы адукацыі “Беражноўская сярэдняя школа”.

3. Мэта ўніверсітэта – стварэнне ўмоў для павышэння бацькоўскай кампетэнтнасці, гарманізацыі дзіцяча-бацькоўскіх адносін у сям'і.

4. Асноўныя задачы, якія вырашаюцца ў рамках універсітэта:
- стварыць сістэму бесперапыннага псіхолага-педагагічнай адукацыі бацькоў і спрыяць фарміраванню ў іх бацькоўскіх кампетэнцый, якія адказваюць выклікам часу;
- садзейнічаць павышэнню адказнасці бацькоў за выхаванне дзяцей і пашырэнню іх прававых ведаў;
- папулярызаваць станоўчы вопыт сямейнага выхавання.

5. У сваёй рабоце універсітэт кіруецца:
- Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі;
- Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і;
- дадзеным Палажэннем;
- іншымі нарматыўнымі прававымі актамі Рэспублікі Беларусь, метадычнымі матэрыяламі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

6. Універсітэт знаходзіцца ў непасрэдным падначаленні дырэктара школы.
7. Кiраўнiцтва работай універсітэта ажыццяўляе намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце (Рэктар універсітэта).

8. У склад універсітэта ўваходзяць 4 кафедры:
- Кафедра прававых ведаў;
- Кафедра узроставай і сямейнай псіхалогіі;
- Кафедра педагогікі;
- Кафедра канструктыўнага ўзаемадзеяння.

9. Кіраўніцтва кафедры ажыццяўляе на грамадскіх пачатках педагагічны работнік (загадчык кафедры), якому дадзеная функцыя залічана загадам дырэктара школы.

10. На афіцыйным інтэрнэт-сайце ўстановы адукацыі ствараецца рубрыка “Бацькоўскі ўніверсітэт” з магчымасцю інтэрактыўных зносін мэтавай аўдыторыі. Адміністраванне рубрыкі на грамадскіх пачатках ажыццяўляе настаўнік інфарматыкі, якому дадзеная функцыя залічана загадам дырэктара школы.

II. Дзейнасць універсітэта

11. Арганізацыя адукацыйнага працэсу ва ўніверсітэце ажыццяўляецца зыходзячы з запытаў бацькоў і законных прадстаўнікоў непаўналетніх.

12. Навучальны год ва ўніверсітэце пачынаецца з 15 кастрычніка і заканчваецца не пазней за 25 мая навучальнага года і складаецца з 4-х сесій:
1-я сесія – кастрычнік-лістапад;
2-я сесія – снежань-студзень;
3-я сесія – люты-сакавік;
4-я сесія – красавік-май.

13. Тэматыку заняткаў ва ўніверсітэце распрацоўваюць загадчыкі кафедраў з улікам запытаў бацькоў і законных прадстаўнікоў непаўналетніх.

14. Да правядзення заняткаў ва ўніверсітэце могуць прыцягвацца на добраахвотных пачатках выкладчыкі, педагогі, выхавальнікі, спецыялісты розных абласцей, а таксама прадстаўнікі бацькоўскай грамадскасці, якія з'яўляюцца прызнанымі спецыялістамі ў сваёй прафесійнай дзейнасці. Кадравыя рэсурсы фарміруюцца кіраўніцтвам бацькоўскага універсітэта пры падтрымцы дырэктара школы.

15. Навучанне бацькоў можа ажыццяўляцца як у вочнай, так і ў завочнай (дыстанцыйнай) формах.
16. Навучанне бацькоў арганізуецца па цыклах:
- I цыкл – для бацькоў вучняў, якія навучаюцца на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі;
- II цыкл – для бацькоў вучняў, якія навучаюцца на IІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі;
- III цыкл – для бацькоў вучняў, якія навучаюцца на ІІI ступені агульнай сярэдняй адукацыі;

17. Вочная форма навучання складаецца з 2-х модуляў: базавы і варыятыўны.

18. Базавы модуль ўтрымлівае абавязковыя для навучання 4 курса:
- I Асновы прававых ведаў;
- II Асновы узроставай і сямейнай псіхалогіі;
- III Асновы педагагічных ведаў;
- IV Асновы канструктыўнага ўзаемадзеяння.

Курсы базавага модуля вядуць толькі спецыялісты маюць прафесійную адукацыю.

19. Варыятыўны модуль прадугледжвае навучанне “Бацька-бацька”. Вядучымі курсаў дадзенага модуля з'яўляюцца самі ініцыятыўныя бацькі, якія з'яўляюцца высока кваліфікаванымі спецыялістамі ў якой-небудзь прафесійнай або прыкладной дзейнасці.

20. Пры адсутнасці кваліфікаваных спецыялістаў па асобных кірунках навучання можа выкарыстоўвацца завочная (дыстанцыйная) форма навучання. Дыстанцыйная форма навучання ўжываецца і ў выпадку пагаршэння эпідэміялагічнага становішча і, у сувязі з гэтым, забароны вочных сустрэч з бацькамі.

21. Заняткі ва універсітэце могуць быць арганізаваны ў выглядзе тэарэтычных семінараў, семінараў-практыкумаў; дыскусійных заняткаў ( “круглы стол”, дыспут, дэбаты і інш.); трэнінгавых заняткаў; дзелавых і ролевых гульняў, педагагічных чытанняў і інш.

22. Па заканчэнні навучальнага года пры ўмове наведвання ўсіх заняткаў цыклу бацькі атрымліваюць электронны сертыфікат устаноўленага установай адукацыі ўзору.


III. Удзельнікі бацькоўскага універсітэта

Іх правы і адказнасць.

23. Усе ўдзельнікі бацькоўскага універсітэта раўнапраўныя і могуць уносіць прапановы па ўдасканаленні арганізацыі і зместу заняткаў; актыўна ўдзельнічаць у рабоце універсітэта; пашыраць тэматыку навучальных модуляў.

24. Адказнасць за арганізацыю, падрыхтоўку і правядзенне заняткаў, інфармаванне бацькоў аб працы ўніверсітэта нясуць загадчыкі кафедраў і рэктар.

25. Усе ўдзельнікі універсітэта абавязаны кіравацца агульнапрынятымі нормамі культуры паводзін.

IV. Дакументацыя універсітэта

26. Ва універсітэце прадугледжана наяўнасць наступных дакументаў:
- Копія загаду аб арганізацыі бацькоўскага універсітэта;
- Палажэнне аб бацькоўскай універсітэце;
- План работы бацькоўскага універсітэта;
- Формы анкет для бацькоў;
- Узор электроннага сертыфіката, усталяванага установай адукацыі ўзору.